MIASTA

W oparciu o art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
Zgodnie z art. 8 ust 6 wymienionej wyżej ustawy wierzyciel dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie, że korzysta z wyboru komornika.

Właściwość ogólna obejmuje następujące miasta:

Gliwice, Knurów i Pyskowice

 

GMINY

Gierałtowice obejmujące sołectwo:

Chudów, Gierałtowice, Paniówki, Przyszowice.

Pilchowice obejmujące sołectwo:

Kuźnia Nieborowska, Leboszowice, Nieborowice, Pilchowice, Stanica, Wilcza, Żernica.

Rudziniec obejmujące sołectwo:

Rudziniec, Bojszów, Bycina, Chechło, Kleszczów, Ligota Łabędzka, Łany, Łącza, Niekarmia, Niewiesze, Pławniowice, Poniszowice, Rudno, Rzeczyce, Słupsko, Taciszów, Widów.

Sośnicowice obejmujące sołectwo:

Sośnicowice, Bargłówka, Kozłów, Łany Wielkie, Rachowice, Sierakowice, Smolnica, Trachy, Tworóg Mały.

Toszek obejmujące sołectwo:

Boguszyce, Ciochowice, Kotulin, Kotliszowic,e Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pawłowice, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Proboszczowice, Sarnów, Wilkowiczki.

Wielowieś obejmujące sołectwo:

Błażejowice, Czarków, Dąbrówka ,Gajowice, Kielecka, Sieroty, Świbie, Radonia, Raduń-Borowiany, Wielowieś, Wiśnicze, Zacharzowice.

 

POZOSTAŁE MIEJSCOWOŚCI

Gajówka, Kuźniczka, Nowa Wieś, Podlesie, Sierakowiczki, Wesoła Zamoście.