Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Robert Łukasiak uprawniony jest do prowadzenia egzekucji również poza swoim rewirem komorniczym na terytorium Sądu Apelacyjnego w Katowicach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Robert Łukasiak uprawniony jest do prowadzenia egzekucji również poza swoim rewirem komorniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obszar działania

Obszar właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach Rewirem Komorniczym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach, przy którym działa Komornik Sądowy Robert Łukasiak obejmuje miasta: Gliwice, Knurów i Pyskowice oraz gminy - Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 10 ustawy o komornikach sądowych Komornik Sądowy Robert Łukasiak może prowadzić postępowania egzekucyjne i zabezpieczające na terenie właściwości Sądu Apelacyjnego w Katowicach za wyjątkiem spraw:

  • o egzekucję z nieruchomości
  • o wydanie nieruchomości
  • o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości
  • o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy
  • w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.
W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

Dokumenty do pobrania

Formularz wniosku o wszczęcie egzekucji oraz skargi na czynności komornika:

  • Skarga na czynności komornika: plik PDF.
  • Formularz skargi jest także do pobrania na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: link do pobrania.