Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Robert Łukasiak. Kancelaria Komornicza numer IX w Gliwicach.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gliwicach Robert Łukasiak uprawniony jest do prowadzenia egzekucji również poza swoim rewirem komorniczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Obszar działania

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Gliwicach, przy którym działa Komornik Sądowy Robert Łukasiak obejmuje miasta: Gliwice, Knurów i Pyskowice oraz gminy - Gierałtowice, Pilchowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, Wielowieś.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji.
W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru komorniczego.

Prawa wierzyciela

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.